มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและจัดอบรมวิธีใช้ให้แก่ชุมชนความเชื่อที่วัดพระมหาไถ่

เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ออร์เดอร์ ออฟ มอลตาประเทศไทยได้บ …

มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและจัดอบรมวิธีใช้ให้แก่ชุมชนความเชื่อที่วัดพระมหาไถ่ Read More »