SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA

donate

Fighting hunger – assisting those experiencing financial hardship during Covid-19

ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อจิตตาธิการของออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้ขอความช่วยเหลือเพื่อครอบครัวในชุมชนคลองเตยกรุงเทพฯเนื่องจากเขาต่างไม่มีทุนทรัพย์ที่จะหาซื้ออาหารเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ภายในไม่กี่วันออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย พร้อมกับพระสงฆ์คณะธรรมทูตซาเวเรียนที่คลองเตยและอาสาสมัครได้ช่วยส่งถุงบรรจุอาหารและของใช้จำเป็นแก่ครอบครัว 200 ครอบครัวในวันอาทิตย์ปัสกา (วันอีสเตอร์ สมโภชการเสด็จฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์) กิจการนี้จะดำเนินต่อไปทุกอาทิตย์จนกว่าสถานการณ์โควิด19 จะคลี่คลายและครอบครัวคนจนผู้ยากไร้เหล่านี้สามารถไปทำงานได้อีกครั้ง

Covid-19 response – facemasks and meals provided to residents in Bangkok slums

เมื่อวันอาทิตย์สมโภชการเสด็จฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ พระสงฆ์จิตตาธิการออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้มอบหน้ากาก 1,200 ชิ้นให้แก่พระสงฆ์คณะธรรมทูตซาเวเรียนที่คลองเตย หน้ากากเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายไปยังคนจนผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยทันทีเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้สมาชิกออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยร่วมกับคณะธรรมทูตซาเวเรียนยังได้ช่วยแจกจ่ายอาหารและของใช้จำเป็นอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยจนกว่าสถานการณ์โควิด19จะดีขึ้น

Ubon Ratchathani. The Order of Malta Thailand donating an ambulance to a remote Health Centre.

After the Order of Malta-Thailand left Ubon Ratchathani, it became apparent that some Health Centers in remote areas did not have proper means of transport to transport the invalids to the Health Centers for their appointments, nor did the nurses and volunteers have adequate transport to visit the sick, often using their own motorcycles in …

Ubon Ratchathani. The Order of Malta Thailand donating an ambulance to a remote Health Centre. Read More »

Order of Malta provides support to flood victims in Ubon Ratchathani 2019

Ubon Ratchathani (North East of Thailand) September 2019. In September 2019 Ubon Ratchathani experienced one of the worst floods in living memory. With hundreds of thousands of people, estimated around 400,000 affected, many charitable organizations sent help to assess the situation. A team from the Order of Malta-Thailand as well, left Bangkok to help and …

Order of Malta provides support to flood victims in Ubon Ratchathani 2019 Read More »

15,000 diapers donated to three orphanages and two homes for the disabled in Bangkok

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  คุณ เอเดรียน บอร์ก-คาร์โดนา พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิก ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ได้บริจาคผ้าอ้อมเจำนวน 15,000 ผืนให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า 3 แห่ง และสถานสงเคราะห์ผู้พิการ 2 แห่งในกรุงเทพฯ

Wheelchair Project 2018

จากความสำเร็จของโครงการมอบรถเข็นเพื่อผู้ยากไร้ที่ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้มอบรถเข็นให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 50 คัน เมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2559   สมาชิก และผู้ที่กำลังเตรียมตัวเป็นสมาชิก (Aspirants)  จึงได้สานต่อโครงการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561นี้ คณะฯได้จัดส่งรถเข็นจำนวน 56 คัน โดยสมาชิกคุณพิพัฒน์ ดร.อรวรรณ รัตนไตรภพ ประธาน และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ เป็นผู้อนุเคราะห์การขนส่ง ไปยัง 7 สังฆมณฑล ได้แก่ สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลอุดรธานี อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม่ และสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อมอบให้แก่คนป่วยและคนยากไร้ที่ส่วนใหญ่อยู่กันอย่างแร้นแค้นในตัวเมืองและที่หมู่บ้านห่างไกล    การมอบรถเข็นให้เพียงพอต่อความต้องการจำนวนหลายร้อยคัน เป็นโจทย์ยากของคณะฯ แต่ออร์เดอร์ ออฟ มอลตาประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้ ต่อๆกันไปทุกปี เพื่อมอบรถเข็นให้กับกลุ่มผู้มีความต้องการมากที่สุด

Day of the Poor – food distribution by Members in Thailand

ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศให้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 1 จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกของออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ที่ได้ตอบสนองพระดำริของสมเด็จพระสันตะปาปา ด้วยการการช่วยเหลือสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยได้บริจาคถุงยังชีพจำนวน 300 ถุงให้แก่ชาวชนเผ่าม้งที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 435 กม. และในช่วงเช้ามืดของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ผู้คนหลายร้อยคนได้มารวมตัวกันเพื่อรับถุงยังชีพจากพระคุณเจ้า ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ และจากผู้แทนออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ดร.วีระชัยและคุณทิพวรรณ์ เตชะวิจิตร์ นับได้ว่างานบริจาคครั้งนี้เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครกลับบ้านมือเปล่าเลย ผู้รับบริจาคส่วนใหญ่จะเป็นชาวชนเผ่าม้งที่ถูกชาวอเมริกันเกณฑ์มาจากสปป.ลาวเข้ามาประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนาม เพื่อรบขับไล่กลุ่มทหารคอมมิวนิสต์บนแนวภูเขา แต่เมื่อประเทศลาวกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ไปแล้ว ไม่ปลอดภัยสำหรับชาวชนเผ่าม้งที่จะกลับไปได้ พวกเขาจึงจำเป็นต้องอยู่ต่อในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่บนภูเขา

Donation of Food for the Poor at Nakhon Sawan on the Feast of the Annuciation

On the Occasion of celebrating the Annunciation, at the Annunciation Church at Taklee, His Grace Bishop Pibul of Nakorn Sawan Diocese, chaired the distribution of rice, cooking oil, and dried food donated by Members of the Order of Malta in Thailand to the disabled and poor who attend the ceremony, most of them Buddhist, from …

Donation of Food for the Poor at Nakhon Sawan on the Feast of the Annuciation Read More »

Celebrating World Day of The Sick

ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์ 2559) คุณเอเดรียน บอรก์ คาร์โดนา และ ผศ.นพ. อนันต์ จงเถลิง สมาชิกออร์เดอร์ ออฟ มอลตาเข้าเยี่ยมบาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และบริจาคกระเป๋าแพทย์ 15 ใบ เพื่อนำไปใช้ในคลินิกเคลื่อนที่ของหน่วยเฉพาะกิจคณะนักบุญคามิลโล ที่ให้บริการในภาคเหนือ ทั้งนี้กระเป๋าแพทย์จะถูกส่งมอบให้ทีมแพทย์คลินิกเลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 การบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เพราะกระเป๋าแพทย์ที่บริจาคไปคราวก่อนได้เกิดประโยชน์อย่างมาก ผู้รับจึงได้ขอรับบริจาคอีกรอบ

Short Notice: This website uses technical and assimilated cookies to allow Order of Malta to analyze the online navigation in aggregated statistics. Accepting the cookies allows us to have aggregated insights about user behaviour.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save