SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA

covid19

Supporting children’s home struggling following Covid-19

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สมาชิกออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ได้เยี่ยมเด็กๆ 97 คนที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพระบิดา จังหวัดราชบุรี เด็กๆที่นั่นเป็นเด็กๆจากชุมชนชาวเขาใกล้ชายแดนพม่าซึ่งขาดผู้ดูแล เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ บ้านพระบิดา ขาดผู้อุปถัมภ์ ทางคณะฯ จึงได้ช่วยสนับสนุนโครงการบ้านพระบิดาเป็นเวลา 10 เดือน  นอกจากนี้สมาชิกและอาสาสมัครได้ไปเยี่ยมเยียนและได้บริจาคหน้ากาก 500 ชิ้น แอลกอฮอล์เช็ดมือ 150 ชิ้น ปรอทวัดอุณหภูมิ 10 ชิ้น ชุดสุขอนามัย  ของเล่นและอาหารแห้ง และในวันนั้นทางคณะฯยังได้ร่วมรับประทานอาหารและเลี้ยงฉลองวันเกิดเด็ก 8 คนที่เกิดในเดือนกันยายนและยังได้ฉลองมิสซาที่โบสถ์แม่พระฟาติมาอีกด้วย ทางคณะฯจะกลับไปเยี่ยมเยียนเด็กๆที่บ้านพระบิดาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเพื่อแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว

Food bags and baby milk provided to disadvantaged in Klong Toey, Bangkok

On 13th August, a day after Mother’s Day The members of the Order of Malta Thailand visited the mothers and grandmothers at Klong Toey, Bangkok to bring food bags to help reduce the financial hardship the residents continue to face due to Covid 19. The bags contained a dozen eggs, cooking oil, rice, milk, noodles, …

Food bags and baby milk provided to disadvantaged in Klong Toey, Bangkok Read More »

Covid-19: 150 food bags provided to those facing financial hardship in Thailand

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 คุณพ่อ คาร์โล เวลาร์โด จิตตาธิการ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ได้นำสมาชิกและอาสาสมัคร เดินทางไปที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครเพื่อมอบถุงยังชีพแก่เด็กนักเรียนจำนวน 150 คน ซึ่งมาจากครอบครัวชาวพม่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19  ในถุงยังชีพนั้นประกอบด้วยข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำมันพืช ไข่ไก่ 6 ฟอง นม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำ ขนมปัง หน้ากากและ แอลกอฮอลเช็ดมือ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเด็กๆได้บางส่วน

Covid 19: Food bags for those experiencing financial hardship

ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย ช่วยสนับสนุนแจกถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนคลองเตย โดยเฉพาะแก่ คนชรา ผู้สูงอายุ ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ซึ่งกำลังขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 นอกจากถุงยังชีพแล้ว ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ยังแจกของอื่นๆ เช่นขนมปังมัฟฟิน 1,000 ชิ้น นมช็อกโกแลต 800 กล่อง สมุดวาดภาพระบายสี และสีไม้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีด้วยรอยยิ้มจากผู้รับ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยยังคงแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารแก่ผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

COVID-19 Response: Food parcels delivered to refugee families in Thailand

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19นี้ มีผู้ได้รับผลกระทบขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างมาก เมื่อเร็วๆนี้ทางออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้รับการติดต่อจากพระสงฆ์คณะออกุสติน เพื่อขอความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน 12 ครอบครัวและชาวเอธิโอเปีย 1 ครอบครัวซึ่งขาดทุนทรัพย์ที่จะซื้ออาหารมารับประทาน ทางออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยจึงดำเนินเรื่องอย่างเร่งด่วน และภายในเวลา 24 ชั่วโมงทางคณะฯได้ส่งอาหารและถุงยังชีพ ของใช้จำเป็น แก่ครอบครัวเหล่านี้  ในถุงยังชีพแต่ละถุงจะประกอบด้วยแป้งสาลี 2 กิโลกรัม มะเขือเทศ 1 กิโลกรัม ธัญพืช 1 กิโลกรัม หัวหอมใหญ่ 1 กิโลกรัม ไข่ไก่ 10 ฟอง น้ำมันปรุงอาหาร ชาปากีสถาน และขนมคุกกี้ นอกจากนี้แล้วเด็กๆจะได้รับสมุดวาดภาพระบายสีและดินสอสีเพื่อช่วยให้เขาได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขบ้างในช่วงที่ล็อคดาวน์ออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยยังคงช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

Fighting hunger – assisting those experiencing financial hardship during Covid-19

ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อจิตตาธิการของออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้ขอความช่วยเหลือเพื่อครอบครัวในชุมชนคลองเตยกรุงเทพฯเนื่องจากเขาต่างไม่มีทุนทรัพย์ที่จะหาซื้ออาหารเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ภายในไม่กี่วันออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทย พร้อมกับพระสงฆ์คณะธรรมทูตซาเวเรียนที่คลองเตยและอาสาสมัครได้ช่วยส่งถุงบรรจุอาหารและของใช้จำเป็นแก่ครอบครัว 200 ครอบครัวในวันอาทิตย์ปัสกา (วันอีสเตอร์ สมโภชการเสด็จฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์) กิจการนี้จะดำเนินต่อไปทุกอาทิตย์จนกว่าสถานการณ์โควิด19 จะคลี่คลายและครอบครัวคนจนผู้ยากไร้เหล่านี้สามารถไปทำงานได้อีกครั้ง

Covid-19 response – facemasks and meals provided to residents in Bangkok slums

เมื่อวันอาทิตย์สมโภชการเสด็จฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ พระสงฆ์จิตตาธิการออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้มอบหน้ากาก 1,200 ชิ้นให้แก่พระสงฆ์คณะธรรมทูตซาเวเรียนที่คลองเตย หน้ากากเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายไปยังคนจนผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยทันทีเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้สมาชิกออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยร่วมกับคณะธรรมทูตซาเวเรียนยังได้ช่วยแจกจ่ายอาหารและของใช้จำเป็นอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยจนกว่าสถานการณ์โควิด19จะดีขึ้น

Infrared Thermometers to fight COVID-19 at Mae Sariang refugee camp North of Thailand.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประเทศไทยได้บริจาคเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแก่ค่ายผู้อพยพที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ในความดูแลของ Malteser International  ตามคำร้องขอของเอกอัครราชทูตรัฐอธิปไตย ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทยซึ่งได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วน ของค่ายในครั้งนี้  สมาชิกจึงตอบรับทันทีและส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้เข้าค่ายผู้อพยพซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไปสู่ผู้ที่อาศัยในค่าย 20,000 คน “ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จะช่วยให้เราและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดของโควิดในค่ายได้  ทำให้เราพอมีเวลาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือรับมือกับสถานการณ์ได้” คุณ Per  Vogel ตัวแทน Malteser International ประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณ

Short Notice: This website uses technical and assimilated cookies to allow Order of Malta to analyze the online navigation in aggregated statistics. Accepting the cookies allows us to have aggregated insights about user behaviour.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save